Stichtingsbestuur

Stichting Wouwse Molen De Arend is opgericht op 10 april 2012 en heeft als doel:
Het beheren en in stand houden van de in Wouw gelegen korenmolen De Arend (als beschermd
monument aangewezen) en in dat kader in de ruimste zin des woords alle handelingen te verrichten
die direct dan wel indirect gewenst, bevorderlijk of noodzakelijk zijn om dat beheer
en die instandhouding te realiseren.

Als vrijwillige molenaar zijn Marijn Kaufman en Coen Heijkoop actief.

Het Stichtingsbestuur is als volgt bemenst:

Voorzitter Vacature
Vice-voorzitter Arno Melis
Secretaris Miranda Nuijten-Potters
Penningmeester Eddy Peeters
Bouwkundige zaken Herman Govaarts
Werkgroep coordinatie Ad Potters
Bestuurslid Vacature